Formulár na odstúpenie od zmluvy – Arisperky.sk

DOPRAVA ZADARMO NAD 30 €

Formulár na odstúpenie od zmluvy


Internetového obchodu www.arisperky.sk

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


– Komu: Simon Jusko - ARI, Jasovská 256/119 04011 Košice-Lorinčík, Slovenská republika


– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :

   Názov šperku:

   ID šperku:

   Cena šperku:

   Farba šperku:


– Dátum objednania/dátum prijatia*:


– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:


V prípade ak si želáte zaslať peniaze na bankový účet uveďte jeho číslo:


– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)


 

.......................................

 

– Dátum:


* Nehodiace sa prečiarknite.


Formulár na odstúpenie od zmluvy si môžete stiahnuť aj tu.

Košík

Tento produkt má obmedzené množstvo kusov, ktoré je možné zakúpiť. Množstvo nebolo zmenené.

Váš košík je prázdny